audioside

advside

main-sidebar

UPDATE NEW SONGS

ฟังเข้าใจแต่ไม่รู้สึก : 7 DAYS CRAZY

ฟังเข้าใจแต่ไม่รู้สึก : 7 DAYS CRAZY

เพลง - ฟังเข้าใจแต่ไม่รู้สึก
ศิลปิน - 7 DAYS CRAZY

สิ้นสุดการรอคอย เพลงใหม่ของพวกเรา

จำชื่อเพลงให้ดี 'ฟังเข้าใจแต่ไม่รู้สึก' New Single จาก 7 DAYS CRAZY
Follow Artist

ฟังเข้าใจแต่ไม่รู้สึก : 7 DAYS CRAZY

ฟังเข้าใจแต่ไม่รู้สึก : 7 DAYS CRAZY / Single

เนื้อเพลง - ฟังเข้าใจแต่ไม่รู้สึก

คำร้อง/ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง 7DAYS CRAZY

รักคำนี้เธอแปลว่าอะไร
ถ้าแปลว่าไม่เหลือใจ อย่าฝืนพูดมันเลยเธอ
รู้วันนี้ว่าเธอเปลี่ยนไป อย่าแสดงอะไรมากมาย
บอกฉันตรงตรงได้ไหม

หากเธอคนเดิมพูดคำนั้นมันคงซึ้งใจ
แต่วันนี้มันฟังแล้วไม่ใช่
อย่าหลอกกันไปอยู่เลย

คำว่ารักฟังเข้าใจแต่มันไม่รู้สึก
มันไม่นึกถึงคนรักกัน
บอกไม่ถูกมันเหมือนไม่มีความหมาย
คำว่ารักจากปากคนที่มันไม่มีใจ
มันก็เหมือนแค่ลมพัดไป
บอกไม่รักยังรู้สึกดีกว่าเลย

รักของฉันนั้นมีความหมาย
มันแปลว่าลมหายใจ
ไม่เหมือนเธอเลยใช่ไหม

หากเธอคนเดิมพูดคำนั้นมันคงซึ้งใจ
แต่วันนี้มันฟังแล้วไม่ใช่
อย่าหลอกกันไปอยู่เลย

คำว่ารักฟังเข้าใจแต่มันไม่รู้สึก
มันไม่นึกถึงคนรักกัน
บอกไม่ถูกมันเหมือนไม่มีความหมาย
คำว่ารักจากปากคนที่มันไม่มีใจ
มันก็เหมือนแค่ลมพัดไป
บอกไม่รักยังรู้สึกดีกว่าเลย

คำว่ารักฟังเข้าใจแต่มันไม่รู้สึก
มันไม่นึกถึงคนรักกัน
บอกไม่ถูกมันเหมือนไม่มีความหมาย
คำว่ารักจากปากคนที่มันไม่มีใจ
มันก็เหมือนแค่ลมพัดไป
บอกไม่รักยังรู้สึกดีกว่าเลย

บอกไม่รักยังรู้สึกดีกว่าเลย...
ฟังเข้าใจแต่ไม่รู้สึก - 7 DAYS CRAZY